האגודה למלחמה בסרטן חודש המודעות לסרטן השד 2015

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות מכריזים על פתיחת חודש המודעות לסרטן השד אשר יצוין במהלך חודש אוקטובר בישראל ובמדינות נוספות בעולם.
להלן עיקרי הממצאים החדשים של רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות,
המדווחים על ידי דר' ליטל קינן –בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויועצת האגודה למלחמה בסרטן:

• בשנת 2012 אובחנו 4,396 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, ו- 571 חולות חדשות עם סרטן ממוקד בשד.

• כיום חיות בישראל 21,155 נשים שאובחנו עם סרטן השד בשנים 2008-2012, ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה.

• עיקר התחלואה בסרטן חודרני של השד הוא בנשים מעל גיל 50, 79% מהחולות החדשות שאובחנו בשנת 2012 היו מעל גיל 50.

• שיעורי ההישרדות היחסית ל-5 שנים במגמה עיתית של עלייה ביהודיות ובערביות. (87.2%, ו-78.4% בהתאמה).

• 994 נשים נפטרו בישראל בשנת 2012 מסרטן חודרני של השד.

• שיעורי התמותה עולים עם הגיל וגבוהים יותר ביהודיות בהשוואה לערביות.

• שיעור התמותה הנמוך ביותר מסרטן שד נצפה בנשים בנות 30-34 .

• מגמות בתחלואה: בחמש השנים האחרונות ,2008-2012, שיעורי ההיארעות (התחלואה) היו במגמת ירידה והתייצבו.

• מגמות בתמותה: מורות על ירידה בשיעורי התמותה ביהודיות מאמצע שנות ה-90, ובקרב ערביות ירידה משנת 2001.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה למלחמה בסרטן.